Észak-Olasz tavak és műemlékvárosok

Azonosító: PK6832
Legolcsóbb indulás: 2015. április 18. (szombat)
Időtartam: 8 nap / 7 éj
Utazás módja: busszal
Utazás típusa: tópart, városlátogatás, körutazás
Ellátás: reggeli
Legkedvezőbb ár:
116 500 Ft /fő
2 ágyas szoba
Megrendelem
Olaszország
Körutazás Olaszországban, Körutazás Olaszországban
Az ajánlatról:
Kérdése van ezzel az utazással kapcsolatban?

Olaszországot északról, a kontinens többi részétől az Alpok láncai választják el. Itt az Alpok déli oldalán a jégkor­szaki gleccserek által kivájt mélye­dé­sekben pompás fjord­szerű tavak alakultak ki. A tóparti ódon hangu­latú, sikátoros tele­pü­lések, a buja medi­terrán növényzet és a környező, gyakran hóbo­rí­totta hegy­óri­ások együttese nem egy könnyen felejt­hető látvány. A köru­tazás során Észak-Itália 4 leg­na­gyobb taván kívül (Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseói-tó) megnézzük a bűbájos Orta-tavat is, kirán­dulást teszünk az Alpok máso­dik leg­ma­ga­sabb hegy­lánca, a Monte Rosa keleti lába­inál talál­ható Macugnaga faluba, és termé­sze­tesen az Alpok mentén fekvő, egykori gazdag keres­ke­dő­városok sem marad­hatnak ki a prog­ramból. Padova, Vicenza, Mantova, Bergamo, de külö­nösen Verona, valamint Milánó kö­zép­ko­ri és rene­szánsz időkből származó emlékei közel egy szinten vannak Velence, Firenze vagy Róma műkin­cseivel.

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás: 3+1 éjszaka Verona kör­nyé­kén egy szép 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éjszaka a Maggiore-tónál egy szép fekvésű, kellemes 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

1. nap: Padova

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pálya­udvar parko­lójából. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon Padovába, Szt. Antal városába. Is­mer­ke­dés a várossal, a híres bazilika meg­te­kin­té­se (gyönyörű szobrok, dombor­művek, freskók stb.). Szállás Verona kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Verona, Mantova


Délelőtt vá­ros­né­zés Veronában, Rómeó és Júlia váro­sában. Veronát sokan Olasz­ország egyik legvon­zóbb váro­sának tartják, nagy élményt jelent a ba­ran­go­lás az Adige folyó kanya­ru­la­tában fekvő óvárosban. A közös séta során látjuk majd a város gyönyörű tereit (Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza dei Signori), Júlia házát és erké­lyét, a Scaligeri-sírem­lé­keket stb. Lehe­tőség lesz majd a hatalmas római kori amfi­te­átrum, az Aréna, és néhány, műkin­csekben gazdag temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is (Sant'Anastasia, Dóm, San Zeno). A 3 csodálatos templom közül művé­szet­tör­té­ne­tileg a San Zeno emel­kedik ki, mely az európai román stílusú építé­szet egyik remek­műve.
A délután hátra­lévő részében a szép fekvésű Mantovába kirán­dulunk, ahol a kö­zép­ko­ri hercegi palotát tekintjük meg, mely a leg­na­gyobb kas­tély­együt­tes egész Olasz­országban. A pompás dísz­termek bejárása igazi csemegét jelent a művé­szetek kedve­lőinek.

3. nap: Garda-tó (Sirmione, pano­ráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)


Az egész napot a Garda-tónál töltjük. Először egy különös fekvésű ősi kisvá­rosba, Sirmionéba láto­gatunk. A városka egy keskeny, a tóba messze benyúló félsziget csücs­kében talál­ható. Az egykori halász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­kének talán legnép­sze­rűbb üdülő­helye (medi­terrán hangulat, Scaligeri vár, római kori villa marad­ványai). Fakul­tatív le­he­tő­ség a félsziget körbe­ha­jó­zására motor­csó­na­kokkal.
To­vább­uta­zás a Garda-tó keleti partja mentén húzódó pano­rámaúton a tó északi részébe, amelyik fjord­szerűen, mélyen benyúlik az Alpok hegy­óri­ásai közé. A 2000 méter feletti Monte Baldo hegylánc lába­inál, a tóparton fekszik Malcesine, egy festői kisváros. Séta a siká­toros óvá­rosban, a tó fölé maga­sodó vár meglá­to­gatása (fe­lejt­he­tet­len pano­ráma). Ezt követően le­he­tő­ség komppal átkelni az egye­dül­álló fekvésű Limonéba. Az ősi halász­falu manapság már híres turis­ta­köz­pont. A hely kü­lön­le­ges­ségét az adja, hogy az ódon hangu­latú sikátorok szinte bepré­se­lődnek a tó és egy hatalmas hegy közé.
A Garda-tó környéki ba­ran­go­lásunk utolsó állo­mása a tó északi csücs­kében fekvő Riva del Garda. Séta a han­gu­la­tos kisvá­rosban, sza­bad­idő, majd a késő délutáni órákban a keleti part pano­rámaútján térünk vissza a szállodába. Így az autó­busz jobb oldalán ülők is élvez­hetik a tó és a túlsó parton magasodó hegyek pano­rámáját.

4. nap: Milánó, Comói-tó, Como

Utazás Milánóba, Olaszország második leg­na­gyobb városába. Séta a belvárosban, a dóm meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség lifttel felmenni a dóm tete­jére, ahol kiválóan tanul­má­nyoz­ható a kö­zép­ko­ri építészek és kőfa­ragók zseniális munkája.

A délutáni órákban to­vább­uta­zás a Comói-tóhoz, is­mer­ke­dés magával Como városával (nagyszerű kated­rális). Szállás a Maggiore-tónál (3 éj).

5. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa


Hajókirándulás a Borromeo-szigetekre (Isola Bella – Borromeo kastély kü­lön­le­gesen szép teraszos parkkal, Isola dei Pescatori – ősi halász­falu) és Stresába (híres üdülő­hely ódon hangu­latú óvárossal, szép palo­tákkal és gyönyörű parkokkal).

6. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó

Pihenés a Maggiore-tónál.
Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pontjairól tiszta időben kivá­lóan látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca (leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lába­inál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.
A következő programunk az Orta-tó. A romantikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legel­ra­ga­dóbb termé­szeti csodá­jának tartják. Is­mer­ke­dés a félszi­geten fekvő, kö­zép­ko­ri hangu­latú Orta San Giulio város­kával, le­he­tő­ség áthajózni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazi­lika talál­ható.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft + esetleges belépő­díjak (garantált indulás).

7. nap: Bergamo, Iseói-tó

Búcsú a Maggiore-tótól, utazás Bergamóba, a Bergamói-Alpok lábainál elte­rülő tarto­mányi szék­helyre. A város ősi magja, a 100 méteres hegyre épült, ősi falakkal körül­vett Felső­város nagy­sze­rűen megőrizte kö­zép­ko­ri jellegét (törté­nelmi műem­lékek soka­sága). Siklóval megyünk fel az Alsó­vá­rosból, és a közös séta során látjuk a város nagy­szerű dísz­terét, a Piazza Vecchiát, a kö­zép­ko­ri város­házát, a város­tor­nyot (lifttel fel lehet menni a tete­jére), a városi könyvtár rene­szánsz palo­táját, a ragyogó homlok­zatú Colleoni-mauzó­leumot (az észak-itáliai rene­szánsz egyik gyöngy­szeme) és két csodálatos temp­lomot, a kated­rálist valamint a Santa Maria Maggiore-templomot.
Délután az Iseói-tóval ismer­kedünk, mely szép­sé­gében semmivel sem marad el Észak-Olaszország más, híresebb tava­itól. Séta Iseóban, a tópart egyik han­gu­la­tos kisvá­ro­sában, majd le­he­tő­ség részt­venni a „3 sziget” hajó­ki­rán­du­láson. Két pici sziget között, a tó közepén emel­kedik az Iseói-tó nagy ne­ve­zetes­sé­ge, a hatalmas Monte Isola (Hegy-sziget), melynek leg­ma­ga­sabb pontja több mint 400 méterrel van a tó szintje felett (egészen kü­lön­le­ges látvány). Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Vicenza


Délelőtt Vicenzával ismer­kedünk, az egyik leg­je­len­tő­sebb itáliai építész, Palladio váro­sával. Palladio nagy­szerű reneszánsz palotái, épületei miatt Vicenza az építé­szetet kedve­lőknek egyfajta zarán­dok­helye. A város­néző séta során termé­sze­tesen látjuk a nagy mester két leghí­resebb művét: a főtéren álló palotát (a bazilikát) és a Teatro Olimpicót.
Késő délelőtt indulás haza­felé, utazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­kanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Foglalja le utazását most!
Kérem várjon...
Kérdése van? Időpontot foglalna irodánk munkatársához?
Kérjen visszahívást! Kollégáink legkésőbb 24 órán belül visszahívják Önt!
Kérjük adja meg a nevét:
Telefonszám, amin visszahívhatjuk
+36
Visszahívást kérek »
Hasonló utazási ajánlatok: Körutazás Olaszországban
Hasonló utazási ajánlatok: Körutazás Olaszországban
Hasonló utazási ajánlatok: Olaszország
Észak-Olasz tavak és műemlékvárosok
Olaszország Körutazás Olaszországban, Körutazás Olaszországban
Megrendelem
Segítségre van szüksége?
Telefonon foglalna?
+36 70 930 7874
hétfő-vasárnap: 8-22 között
Miért érdemes nálunk foglalni?
  • Megbízható, minőségi partnerek
  • Gyors, online ügyintézés
  • 22:00-ig hívható ügyfélszolgálat
  • Akár már ma utazhat
  • Több száz hazai szállás kínálata
  • Több ezer külföldi utazási ajánlat
  • Több százezer elégedett ügyfél
  • Változatos úti célok

(-%) 2015 Előfoglalás

Foglalja le nyaralását kedvezményes áron!

Hajóutak

Fedezze fel a világot luxus körülmények között egy hatalmas tengerjáró hajón. Mindenki a fedélzetre!

Kulturális körutazások

Fedezd fel távoli tájak izgalmas városait és ma is velünk élő történelmét!

Egzotikus utazások

Töltse szabadságát valamelyik egzotikus országban, legyen szó tengerparti pihenésről, vagy körutazásról.

1056 Budapest, Váci utca 9. | Adószám: 23686355-2-41 | MKEH: U-001481
legyen a partnerünk | adatvédelem | ászf | impresszum - minden jog fenntartva ©2014