Északolasz tavak és műemlékvárosok

Azonosító: PK6832
Legolcsóbb indulás: 2015. október 08. (csütörtök)
Időtartam: 8 nap / 7 éj
Utazás módja: busszal
Ellátás: reggeli
Legkedvezőbb ár:
115 400 Ft /fő
Az ár tartalmazza:
utazóbusszal, szállás, ellátás megadott szerint, idegenvezető, Útlemondási biztosítás
Kötelezően fizetendő költségek:
utasbiztosítás, belépők

Indulási napok: csütörtök, vasárnap
2 ágyas szoba, 2 felnőtt és 0 gyerek
További időpontok
Olaszország
Körutazás Olaszországban, Körutazás Olaszországban
Az ajánlatról:
Kérdése van ezzel az utazással kapcsolatban?

Olaszországot északról, a kontinens többi részétől az Alpok láncai választják el. Itt az Alpok déli oldalán a jégkor­szaki gleccserek által kivájt mélye­dé­sekben pompás fjord­szerű tavak alakultak ki. A tóparti ódon hangu­latú, sikátoros tele­pü­lések, a buja medi­terrán növényzet és a környező, gyakran hóbo­rí­totta hegy­óri­ások együttese nem egy könnyen felejt­hető látvány. A köru­tazás során Észak-Itália 4 leg­na­gyobb taván kívül (Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseói-tó) megnézzük a bűbájos Orta-tavat is, kirán­dulást teszünk az Alpok máso­dik leg­ma­ga­sabb hegy­lánca, a Monte Rosa keleti lába­inál talál­ható Macugnaga faluba, és termé­sze­tesen az Alpok mentén fekvő, egykori gazdag keres­ke­dő­városok sem marad­hatnak ki a prog­ramból. Padova, Vicenza, Mantova, Bergamo, de külö­nösen Verona, valamint Milánó kö­zép­ko­ri és rene­szánsz időkből származó emlékei közel egy szinten vannak Velence, Firenze vagy Róma műkin­cseivel.

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás: 3+1 éjszaka Verona kör­nyé­kén egy szép 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éjszaka a Maggiore-tónál egy szép fekvésű, kellemes 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

1. nap: Padova

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pálya­udvar parko­lójából. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon Padovába, Szt. Antal városába. Is­mer­ke­dés a várossal, a híres bazilika meg­te­kin­té­se (gyönyörű szobrok, dombor­művek, freskók stb.). Szállás Verona kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Verona, Mantova


Délelőtt vá­ros­né­zés Veronában, Rómeó és Júlia váro­sában. Veronát sokan Olasz­ország egyik legvon­zóbb váro­sának tartják, nagy élményt jelent a ba­ran­go­lás az Adige folyó kanya­ru­la­tában fekvő óvárosban. A közös séta során látjuk majd a város gyönyörű tereit (Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza dei Signori), Júlia házát és erké­lyét, a Scaligeri-sírem­lé­keket stb. Lehe­tőség lesz majd a hatalmas római kori amfi­te­átrum, az Aréna, és néhány, műkin­csekben gazdag temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is (Sant'Anastasia, Dóm, San Zeno). A 3 csodálatos templom közül művé­szet­tör­té­ne­tileg a San Zeno emel­kedik ki, mely az európai román stílusú építé­szet egyik remek­műve.
A délután hátra­lévő részében a szép fekvésű Mantovába kirán­dulunk, ahol a kö­zép­ko­ri hercegi palotát tekintjük meg, mely a leg­na­gyobb kas­tély­együt­tes egész Olasz­országban. A pompás dísz­termek bejárása igazi csemegét jelent a művé­szetek kedve­lőinek.

3. nap: Garda-tó (Sirmione, pano­ráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)


Az egész napot a Garda-tónál töltjük. Először egy különös fekvésű ősi kisvá­rosba, Sirmionéba láto­gatunk. A városka egy keskeny, a tóba messze benyúló félsziget csücs­kében talál­ható. Az egykori halász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­kének talán legnép­sze­rűbb üdülő­helye (medi­terrán hangulat, Scaligeri vár, római kori villa marad­ványai). Fakul­tatív le­he­tő­ség a félsziget körbe­ha­jó­zására motor­csó­na­kokkal.
To­vább­uta­zás a Garda-tó keleti partja mentén húzódó pano­rámaúton a tó északi részébe, amelyik fjord­szerűen, mélyen benyúlik az Alpok hegy­óri­ásai közé. A 2000 méter feletti Monte Baldo hegylánc lába­inál, a tóparton fekszik Malcesine, egy festői kisváros. Séta a siká­toros óvá­rosban, a tó fölé maga­sodó vár meglá­to­gatása (fe­lejt­he­tet­len pano­ráma). Ezt követően le­he­tő­ség komppal átkelni az egye­dül­álló fekvésű Limonéba. Az ősi halász­falu manapság már híres turis­ta­köz­pont. A hely kü­lön­le­ges­ségét az adja, hogy az ódon hangu­latú sikátorok szinte bepré­se­lődnek a tó és egy hatalmas hegy közé.
A Garda-tó környéki ba­ran­go­lásunk utolsó állo­mása a tó északi csücs­kében fekvő Riva del Garda. Séta a han­gu­la­tos kisvá­rosban, sza­bad­idő, majd a késő délutáni órákban a keleti part pano­rámaútján térünk vissza a szállodába. Így az autó­busz jobb oldalán ülők is élvez­hetik a tó és a túlsó parton magasodó hegyek pano­rámáját.

4. nap: Milánó, Comói-tó, Como


Utazás Milánóba, Olaszország második leg­na­gyobb városába. Séta a belvárosban, a dóm meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség lifttel felmenni a dóm tete­jére, ahol kiválóan tanul­má­nyoz­ható a kö­zép­ko­ri építészek és kőfa­ragók zseniális munkája.
A délutáni órákban to­vább­uta­zás a Comói-tóhoz, is­mer­ke­dés magával Como városával (nagyszerű kated­rális). Szállás a Maggiore-tónál (3 éj).

5. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa


Hajókirándulás a Borromeo-szigetekre (Isola Bella – Borromeo kastély kü­lön­le­gesen szép teraszos parkkal, Isola dei Pescatori – ősi halász­falu) és Stresába (híres üdülő­hely ódon hangu­latú óvárossal, szép palo­tákkal és gyönyörű parkokkal).

6. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó

Pihenés a Maggiore-tónál.
Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pontjairól tiszta időben kivá­lóan látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca (leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lába­inál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.
A következő programunk az Orta-tó. A romantikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legel­ra­ga­dóbb termé­szeti csodá­jának tartják. Is­mer­ke­dés a félszi­geten fekvő, kö­zép­ko­ri hangu­latú Orta San Giulio város­kával, le­he­tő­ség áthajózni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazi­lika talál­ható.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft + esetleges belépő­díjak (garantált indulás).

7. nap: Bergamo, Iseói-tó

Búcsú a Maggiore-tótól, utazás Bergamóba, a Bergamói-Alpok lábainál elte­rülő tarto­mányi szék­helyre. A város ősi magja, a 100 méteres hegyre épült, ősi falakkal körül­vett Felső­város nagy­sze­rűen megőrizte kö­zép­ko­ri jellegét (törté­nelmi műem­lékek soka­sága). Siklóval megyünk fel az Alsó­vá­rosból, és a közös séta során látjuk a város nagy­szerű dísz­terét, a Piazza Vecchiát, a kö­zép­ko­ri város­házát, a város­tor­nyot (lifttel fel lehet menni a tete­jére), a városi könyvtár rene­szánsz palo­táját, a ragyogó homlok­zatú Colleoni-mauzó­leumot (az észak-itáliai rene­szánsz egyik gyöngy­szeme) és két csodálatos temp­lomot, a kated­rálist valamint a Santa Maria Maggiore-templomot.
Délután az Iseói-tóval ismer­kedünk, mely szép­sé­gében semmivel sem marad el Észak-Olaszország más, híresebb tava­itól. Séta Iseóban, a tópart egyik han­gu­la­tos kisvá­ro­sában, majd le­he­tő­ség részt­venni a „3 sziget” hajó­ki­rán­du­láson. Két pici sziget között, a tó közepén emel­kedik az Iseói-tó nagy ne­ve­zetes­sé­ge, a hatalmas Monte Isola (Hegy-sziget), melynek leg­ma­ga­sabb pontja több mint 400 méterrel van a tó szintje felett (egészen kü­lön­le­ges látvány). Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).


8. nap: Vicenza

Délelőtt Vicenzával ismer­kedünk, az egyik leg­je­len­tő­sebb itáliai építész, Palladio váro­sával. Palladio nagy­szerű reneszánsz palotái, épületei miatt Vicenza az építé­szetet kedve­lőknek egyfajta zarán­dok­helye. A város­néző séta során termé­sze­tesen látjuk a nagy mester két leghí­resebb művét: a főtéren álló palotát (a bazilikát) és a Teatro Olimpicót.
Késő délelőtt indulás haza­felé, utazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­kanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

* Az aug. 25-i csoportnál a szállodákat fordított sorrendben tudtuk foglalni, ezért a programokat is eltérő sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap: Padova
2. nap: Milánó, Comói-tó, Como
3. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek, (Isola Bella,
             Isola dei Pescatori), Stresa
4. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
5. nap: Bergamo, Iseói-tó
6. nap: Verona, Mantova
7. nap: Garda-tó (Sirmione, panoráma út, Malcesine,
             Limone, Riva del Garda)
8. nap: Vicenza

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat és a hajójegyeket.

Félpanziós felár:29.900 Ft (7 vacsora)

3. ágy kedvezménye:24.500 Ft

Egyágyas felár:40.500 Ft

Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 3 EUR (a helyszínen fizetendő)

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 420 Ft/nap

Foglalja le utazását most!
1/5
Indulási időpont
kiválasztása
2/5
Utazás hosszának
kiválasztása
  3/5
  Szobatípus
  kiválasztása
  4/5
  Árkalkuláció
  5/5
  Foglalási adatok
  megadása
  Az Ön neve*
  Elérhetőség*
  Cím
  Megjegyzés
  Az utasok útiokmányban szereplő adatai:
  1. utas*
  2. utas*
  Elküld
  *a foglaláskezdeményezés nem jár kötelezettséggel.
  *a foglalás csak a szervező írásos visszaigazolása után válik érvényessé
  *a fenti árak tájékoztató jellegűek
  Kérdése van? Időpontot foglalna irodánk munkatársához?
  Kérjen visszahívást! Kollégáink legkésőbb 24 órán belül visszahívják Önt!
  Kérjük adja meg a nevét:
  Telefonszám, amin visszahívhatjuk
  +36
  Visszahívást kérek »
  Hasonló utazási ajánlatok: Körutazás Olaszországban
  Hasonló utazási ajánlatok: Körutazás Olaszországban
  Hasonló utazási ajánlatok: Olaszország
  Északolasz tavak és műemlékvárosok
  Olaszország Körutazás Olaszországban, Körutazás Olaszországban
  Megrendelem
  Segítségre van szüksége?
  Telefonon foglalna?
  +36 70 930 7874
  hétfő-vasárnap: 8-22 között
  Miért érdemes nálunk foglalni?
  • Megbízható, minőségi partnerek
  • Gyors, online ügyintézés
  • 22:00-ig hívható ügyfélszolgálat
  • Akár már ma utazhat
  • Több száz hazai szállás kínálata
  • Több ezer külföldi utazási ajánlat
  • Több százezer elégedett ügyfél
  • Változatos úti célok

  Törökország

  Foglalja le nyaralását kedvezményesen Törökországba.

  Last minute utazások

  Válasszon a több száz akciós utazás közül!

  Kulturális körutazások

  Fedezd fel távoli tájak izgalmas városait és ma is velünk élő történelmét!

  Hajóutak

  Fedezze fel a világot luxus körülmények között egy hatalmas tengerjáró hajón. Mindenki a fedélzetre!

  SzállásOutlet Kft. | Adószám: 23686355-2-41 | MKEH: U-001481
  legyen a partnerünk | adatvédelem | ászf | impresszum | rólunk - minden jog fenntartva ©2015